MAS SOLAS QUE NUNCA

Aqui us deixo un enllaç a la pàgina de Save the Children que ha realitzat un informe al voltant de la pobresa infantil a les llars monoparentals. Us podeu descarregar l’informe i veure el video de la campanya de sensibilització.

Podeu signar per a demanar que els governs inverteixin més en polítiques de suport a la infància.

LES NECESSITATS INFANTILS (I)

LES NECESSITATS DE L’INFANT

Les necessitats “són les condicions que requereix l’esser humà per desenvolupar-se, entenent que per un bon desenvolupament qualsevol persona infant i adolescent precisa d’unes condicions determinades (…) La principal aportació de les necessitats bàsiques infantils és que esdevenen la frontissa entre el benestar i la qualitat de vida i el maltractament infantil.”[1]

Les necessitats de l’ infant les determinen 2 variables:

  • EL DESENVOLUPAMENT MADURATIU INDIVIDUAL: Situació individual de l’infant en relació als estendards de maduració  desitjables en funció de l’etapa evolutiva. En el desenvolupament maduratiu i tenen a veure factors genètics, neurològics, discapacitats i malalties, capacitats cognitives, motrius
  • CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTORN FAMILIAR I SOCIAL: En relació a com la família i l’entorn proper (xarxa de relacions, context cultural, comunitat de referència, barri,…) afavoreixen la cobertura de necessitats.

TIPOLOGIA DE LES NECESSITATS INFANTILS:

A.- NECESSITAT DE PROTECCIÓ.

Protecció del dany físic i psicològic o exposició a la violència. Supervisió de l’ infant i prevenció de possibles situacions de risc i d’accidents. Elements de seguretat a la llar, en el transport i acompanyament al carrer. Control de l’ús de noves tecnologies.

child-558798_640

Aspectes clau: Maltractament físic, psicològic, abús sexual, explotació infantil, supervisió de l’infant, conductes de risc, accidentalitat, dependències,…

B.- NECESSITAT D’ATENCIÓ:

LLAR EN CONDICIONS: L’ infant necessita una llar que li proporcioni un marc físic d’estabilitat, seguretat, relacions i serveis bàsics per desenvolupar-se en la seva vida quotidiana.

Aspectes clau: Consistència estructural; condicions de manteniment i salubritat (lluminositat, ventilació, impermeabilització, absència d’ humitat); calefacció; disponibilitat d’espai suficient (amuntegament); accés a subministres bàsics (aigua, electricitat i/o gas), disponibilitat de cambra d’higiene (bany amb aigua calenta, rentamans, plat de dutxa banyera); disponibilitat d’equip de cuina,  emmagatzematge i conservació dels aliments; habitació per l’ infant (individual / compartida) amb espai habilitat per desar roba, estris personals i possibilitat de personalitzar;  equipament de mobiliari i electrodomèstic bàsic; neteja i salubritat de la llar; sistemes de seguretat i protecció infantil, disponibilitat d’espai pel joc i per l’estudi.

esmorzar

ALIMENTACIÓ: L’alimentació ha de ser variada, suficient, equilibrada i individualitzada. Hi ha d’haver seguretat i higiene en la conservació i en l’elaboració d’aliments.

Aspectes clau: Accés a lactància (materna, llets d’inici i continuació durant el primer any de vida.); accés a menjador escolar per infants de famílies amb dificultats econòmiques i/o amb manca d’atenció, realització mínima de 4 àpats (distribució en esmorzar, dinar, berenar i sopar). Control d’aliments poc saludables o que incrementen el risc a l’obesitat (excés de lactis, pastisseria i brioxeria, dolços i llaminadures, begudes amb gas, menjars ràpids i preparats…) Fomentar el consum de fruita, verdura i peix. Creació d’hàbits alimentaris (rentar-se les mans, rentar-se les dents, comportament a taula, mastegar adequadament, relaxació en el àpats,…)

VESTUARI: El vestuari te una triple funció per l’infant: desenvolupar diferents funcions de la vida quotidiana (realitzar activitat esportiva, anar a dormir, celebrar festivitats,…) atorgar-li un confort en funció de la climatologia i personalitzar-lo

Aspectes clau: Assolir autonomia per triar la roba vestir-se i desvestir-se, Canvi i neteja del vestuari (especialment roba interior), varietat de la roba, disponibilitat de vestuari per diferents usos, adaptació del vestuari a la climatologia, calçat adequat, disponibilitat de vestuari escolar (xandall, bates,…), conservació del vestuari.

HIGIENE: Una higiene adequada és necessària per la prevenció de malalties, per una presentació adequada de l’infant i per la seva integració social.

Aspectes clau:  Interiorització i autonomia progressiva de l’infant en els hàbits d’higiene. Higiene personal (Rentar-se les mans abans de menjar i després d’anar al servei. Higiene dental, Bany, Canvi de roba. Pentinar-se i rentar-se la cara. Higiene de l’oïda. Netejar-se adequadament després de fer servir el bany. Higiene intima. Higiene nasal. Tallar-se el cabell. Tallar-se i netejar-se les ungles) Prevenció i atenció a la pediculosi. Higiene amb el contacte amb animals.

 ORGANITZACIÓ DE LA VIDA QUOTIDIANA: La vida de l’infant necessita un marc d’ordre perquè assoleixi la seguretat que necessita per desenvolupar-se i per distribuir les seves necessitats en un context temporal per mantenir el seu equilibri (menjar, dormir, estudiar, jugar,…). L’infant necessita les rutines per anticipar el que ha de passar i per simplificar i automatitzar processos de la vida quotidiana.

Aspectes claus: Horaris (descans, àpats, higiene, estudi, joc, activitats de lleure…) Diferenciació de dies escolars i dies festius / Curs escolar i vacances. Distribució de responsabilitats domèstiques (Fer-se el llit, parar i desparar taula, anar a comprar el pa,….) Participació en activitats d’oci familiar.

ATENCIÓ SANITÀRIA: L’atenció de la salut de l’infant per part dels seus pares és bàsica per assegurar el seu desenvolupament i guarir-lo davant de les malalties i possibles accidents. És important l’acció preventiva i l’atenció de la salut durant la gestació, al domicili i en l’assistència al centre sanitari de referència, especialistes i atenció d’urgències.

nurse-359321_1280

Aspectes claus: Coneixements parentals de prevenció de riscos i primers auxilies en cas d’accidents. Disponibilitat d’una farmaciola al domicili. Identificació de símptomes de malalties. Salud bucodental. Control de la visió i de l’oïda. Control de la gestació. Conductes de risc durant l’embaràs. Integració i atenció de la discapacitat. Acompanyament de l’ infant a serveis mèdics. Assistència a cites mèdiques (revisions del Programa del nen sa, visites d’especialistes, seguiment de vacunacions, atenció a la salut mental infantil, atenció a urgències) Capacitat pel seguiment de les indicacions dels facultatius i administració del pla de medicació,  prevenció i atenció de l’embaràs en l’adolescència i joventut, prevenció i atenció de malalties de transmissió sexual, prevenció i atenció del consum d’alcohol i drogues, prevenció i atenció dels trastorns alimentaris,…

[1] GENERALITAT DE CATALUNYA (2009): Pla Director de la Infància i l’adolescència. Pàg.: 9