Què podem fer els serveis socials bàsics davant les drogodependències?

L’any 1998 vaig tenir l’oportunitat de col·laborar junt amb d’altres professionals de serveis socials d’arreu de Catalunya en l’elaboració d’aquesta Guia amb l’objectiu d’oferir un instrument de suport i proper a la realitat, que respongués a les necessitats dels professionals dels serveis socials bàsics en relació amb l’atenció a les drogodependències.